Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

OPPSIGELSE AV AVTALEN MED HALLEN

25. mars 2009, 09:11 av Inge Sneberg

Avtalen med hallen ble sagt opp for en uke siden og vi har fått et tilsvar til alle medlemmene som dere kan lese under.
Ledelsen går IKKE inn for dette, men det er det vi har fått som svar fra daglig leder i Full Rulle Golf og Bowling AS.

Det vil bli lagt opp til å få gjennomført et medlemsmøte/årsmøte i løpet av uke 14 slik at vi kan diskutere denne saken og finne ut hva vi skal gjøre i fremtiden!

Her følger svar fra daglig leder;

FULL RULLE GOLF & BOWLING AS
STRANDGATA 36
8400 SORTLAND 19.03.2009

BLUE STRIKE BOWLINGKLUBB – SORTLAND
V/ ALLE MEDLEMMER
HEIVEIEN 4A
8400 SORTLAND

VEDR.: OPPSIGELSE AV AVTALE VEDR. KLUBBSPILL I HALLEN

1: Vi kan bare beklage at ledelsen i BSB (Blue Strike Bowlingklubb) velger å svikte oss som hall, og kanskje både dagens og fremtidens spillere på grunn av forhastede beslutninger slik vi ser det.

2: For å ivareta klubbspillere vil vi som hall ha følgende klubbpriser:

1 runde: kr. 40,-
2 runder: kr. 75,-
3 runder: kr. 100,-
4 runder: kr. 125,-
videre spill: kr. 25,- pr. runde

Klippekort opphører fra og med i dag.

3: Bagatellmessige uoverensstemmelser kan sikkert ryddes opp i rundt et bord om ønskelig.

4: Oppsigelsen av avtalen er ikke en styresak hos oss.

Med hilsen
Full Rulle Golf & Bowling AS

Willy Sørensen
Daglig leder