Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

ÅRSMØTE 2009

19. juni 2009, 11:14 av Inge Sneberg

Det inviteres til årsmøte i klubben og alle medlemmer oppfordres til å møte. Vel møtt!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BLUE STRIKE BOWLINGKLUBB FOR 2008/09
ONSDAG 24.06.09
KL.19.00
HOS KJELL ARNE JACOBSEN

SAKER:
1. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
2. STYRETS BERETNING
3. GODKJENNING AV REGNSKAPET
4. ORIENTERING OM BUDSJETTET
5. FORSLAG TIL NY AVTALE MED HALLEN
6. VALG AV STYRE
a. LEDER OG NESTLEDER
b. KASSERER/REGNSKAPSFØRER
c. 2 STYREMEDLEMMER
d. 1 VARAMEDLEM
7. VEDTEKTER
8. INNKOMNE SAKER
a. FRIST TIRSDAG 23.06.09 KL. 19.45

Med vennlig hilsen
Styret