Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

ÅRSMØTE 2010

2. feb. 2010, 17:52 av Inge Sneberg

Søndag den 14 februar så blir det årsmøte i bowlinghallen. Velkommen!
Innkallingen følger under..

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BLUE STRIKE BOWLINGKLUBB FOR 2009/2010
SØNDAG 14.02.2010
KL.19.00
I BOWLINGHALLEN Dato: 02.02.2010

SAKER:
1. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
2. STYRETS BERETNING
3. GODKJENNING AV REGNSKAPET
4. ORIENTERING OM BUDSJETT/HANDLINGSPLAN
a. Dugnad
i. Maling m.m
ii. Sportslotteriet
iii. Redningsselskapet
b. Seriespill
c. Juniorsatsing
5. VALG AV STYRE
a. LEDER OG NESTLEDER
b. KASSERER/REGNSKAPSFØRER
c. 2 STYREMEDLEMMER
d. 1 VARAMEDLEM
6. VEDTEKTER
7. INNKOMNE SAKER
a. FRIST FREDAG 12.02.10 KL. 15.45

Med vennlig hilsen
Styret