006.JPG

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Medlemmer

# Kl Lisensnr Navn Kontaktinfo Innmeldt
Aktivert
Lisenstil
1 D 26659 Sondre H Bråten 97750879
sondrebraten@tlook.no
2016-09-13
2016-09-13
2 E 26432 Christiana Drage 95798226
christianadrag@hotmail.com
2015-07-07
2015-07-07
3 D 26142 Frank Tore Solli 99453407
jolly-jumper69@hotmail.com
2014-02-18
2014-02-18
4 E 21148 Bjørn Svendsen 95873503
2014-03-06
2014-03-06
2015-05-31
5 Magnus Thomassen 41499901
thomassen17@hotmail.com
2015-10-25

6 C 7080 Kurt Johnny Vatnan 90960534
kurt.johnny.vatnan@avinor.no
2009-06-19
2009-06-19
2015-05-31
7 D 25916 Andre Moe Aalbotsjord 91165520
an_dre79@hotmail.com
2013-06-08
2013-06-08