Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Medlemmer

# Kl Lisensnr Navn Kontaktinfo Innmeldt
Aktivert
Lisenstil
1 B 22071 Frode Andresen 97709348
frode_andresen8@hotmail.com
2011-08-04
2011-09-01
2022-05-31
2 D 27218 Jørn Kåre Fjelldal 95035428
Jorn.k.fjelldal@live
2019-07-16
2019-07-16
2022-05-31
3 C 24853 Terje Helnes 91589513
ter-heln@online.no
2015-01-18
2015-01-18
2022-05-31
4 C 25873 Jarle Henriksen 91349667
jarle.henriksen@bjorn.no
2013-04-01
2013-04-01
2022-05-31
5 C 20107 Tom-Are Jensen 92058754
tom-arej@online.no
2011-08-04
2011-09-01
2022-05-31
6 B 20465 Ragnhild Kristoffersen 90697577
raelikri@online.no
2020-08-25
2020-08-25
2022-05-31
7 D 27488 Yngve Larssen-Nøkland 47255709
ynoekla@gmail.com
2021-02-26
2021-02-26
2022-05-31
8 D 26474 Roger Maukeng 95850284
rmaukeng@hotmail.com
2019-10-31
2019-10-31
2021-05-31
9 D 26475 Kjell Otto Mikkelsen 93472528
kj-mi2@online.no
2015-09-21
2015-09-21
2021-05-31
10 B 24079 Ronny Nilsen 95135430
ronnyni99@hotmail.com
2013-05-03
2013-06-04
2022-05-31
11 D 5094 Jørn T. Nilssen
2011-06-22
2011-07-14
2012-05-31
12 E 5203 Michael Oppheim
2013-01-28
2013-01-28
0000-00-00
13 C 23282 Knut Henrik Pedersen 99287087
knut.pedersen@itpartner.no
2015-08-03
2015-08-03
2019-05-31
14 C 5199 Rune Pedersen 99472784
Runeutenpedersen@hotmail.com
2020-11-24
2020-11-24
2022-05-31
15 C 31385 Jonas Simonsen 41504490
2011-08-04
2011-08-05
2022-05-31
16 B 31383 Lasse Simonsen 40647208
lassimo20@hotmail.com
2011-06-22
2011-07-14
2022-05-31
17 C 26461 Jon Arne Teigstad 90509303
jon-arne.teigstad@coop.no
2015-09-08
2015-09-08
2022-05-31
18 D 27107 Atle Trondsen 91158881
atle@blekkhuset.no
2018-11-20
2018-11-20
2019-05-31