Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Medlemmer

# Kl Lisensnr Navn Kontaktinfo Innmeldt
Aktivert
Lisenstil
1 Gro-E B Andreassen 97529250
grobasemail@gmail.com
2021-05-31

2 C 10282 Kjell Andreassen 97177787
kjellandreassen@outlook.com
2014-01-19
2002-05-27
2024-05-31
3 E 1251 Rolf Andresen
r-spaa@online.no
2002-05-27
2002-05-27
2012-05-31
4 C 19587 Trond Bergvatn 90071989
minpostkasse@1337.no
2021-06-24
2021-06-24
2024-05-31
5 C 24857 Odd Frank Hansen 90562423
odfrha@gmail.no
2009-11-09
2009-11-09
2021-05-31
6 Sissel E Hansen 90233828
sisselhansen51@gmail.com
2021-05-31

7 Jan Erik Haugen 99038860
j-eriha2@online.no
2021-05-31

8 D 27679 Bjørn Yngve Hestbråten 90204776
yhestbraten@gmail.com
2022-08-01
2022-08-01
9 D 27781 Bjørn Lauritz Humlen 97761609
bjorn.hu@hotmail.com
2022-11-07
2022-11-07
2023-05-31
10 D 26238 Svein Olav Larsen 99302616
sveinola55@hotmail.com
2014-09-03
2014-09-03
2024-05-31
11 B 16247 Ulf N. Moen 91549157
ulf.moen@altiboxmail.no
2020-07-01
2020-07-01
2024-05-31
12 C 4002 Egil Riise 90503447
egil40.er@gmail.com
2002-05-23
2002-05-23
2020-05-31
13 Arild Schaug 48139825
arild@schaug.info
2021-05-31

14 Torill Schaug 95701688
torill@schaug.info
2021-05-31

15 C 19151 Olav Skjølsvold 95771504
oskjols@online.no
2002-05-27
2002-05-27
2020-05-31
16 C 24834 Steinar Wiik 95073871
steinarwiik@live.no
2009-09-01
2009-09-01
2020-05-31