Grenland BK Logo.JPG

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Innkalling til årsmøte i Grenland Bowlingklubb 2023

8. mars 2023, 14:55 av Odd Larønningen

Årsmøtet avholdes onsdag 15 mars klokken 19.00 på «trevet» i Herkules Klubbhus, Sonde Nordheims vei 20, Skien
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 1 mars 2023 til klubben@grenlandbowling.no Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og i mail til hver enkelt.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Grenland Bowlingklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Grenland Bowlingklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Grenland Bowlingklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Grenland Bowlingklubbs styre eller Odd Larønningen kontaktes på tlf. 97657981 eller mail: odd.laronningen@sf-nett.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret