Grenland BK Logo.JPG

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Årsmøte i VTBK onsdag 20 mars kl. 18.00

19. mars 2024, 11:45 av Odd Larønningen

Innkalling til årsmøte i Vestfold og Telemark Bowlingkrets
Årsmøtet avholdes 20. Mars 2024 18:00 på Mestern Bowling i Larvik
Forslag som skal bli behandlet på årsmøte må bli sendt inn til Leder av VTBK Tobias Fransson-Larønningen via e-post: tobfra@online.no. Frist for innsending av forslag er 15. Mars. Forslag må bli begrunnet i innsendelsen.
Agenda
- Valg av dirigent, referent og representanter for å signere referatet.
- Godkjenning av innkalling
- Årsmelding
- Regnskap
- Vedtektsendringer
- Budsjett
- Valg av styremedlemmer, valgkomite og kontrollutvalg.

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
Person som møter på årsmøtet som medlem av styret, valgkomité eller kontrollutvalg, eller som revisor, kan ikke samtidig møte på årsmøtet som representant for et idrettslag tilsluttet idrettsrådet.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Tobias Fransson-Larønningen, Leder VTBK
styret